Personálne obsadenie školy v šk. roku 2013/2014

Personálne obsadenie školy:

Peter Kučka: riaditeľ školy

Alena Hlavajová: zástupkyňa riaditeľa školy

 

Pedagógovia v hudobnom odbore: 

 1. Elena Balleková – akordeón
 2. Mgr.art. Pavol Bažík  – spev, zbor
 3. Mgr.art. Stanislav Bažík – klavír
 4. Mgr. Mária Bistarová – klavír
 5. Katarína  Ďuriníková  – zobcová flauta, priečna flauta
 6. Henrieta  Habláková   – spev  
 7. Alena Hlavajová – klavír
 8. Mgr.Bohuslav Kortman  – husle
 9. Mário Kubas – gitara
 10. Peter Kučka   – husle
 11. Magdaléna Matúšová  – husle
 12. Monika Madleňáková  – klavír    
 13. Mgr. Marta Podbieľančíková – klavír (MD)
 14. Mgr. Zdeno  Reguly  – zobcová flauta, gitara
 15. Zuzana Suchánková  – zobcová flauta
 16. Mgr. Eva Šimičáková  – klavír
 17. Miroslav Štefan – husle
 18. Zuzana Žuffová  – klavír

 

Pedagógovia v tanečnom odbore: 

 1. Ľubomír Jarolín
 2. Mgr. Miroslava Malatinková

 

 Pedagógovia vo výtvarnom odbore: 

 1. Mgr. Daniela Krajčiová
 2. Natália Stasová

 

Pedagógovia v literárno – dramatickom odbore: 

 1. Mgr. Jaroslav Broz
 2. Mgr. Zdena Brozová

 

Nepedagogickí zamestnanci:    

 1. Oľga Mišíková
 2. Anna Pazúriková
 3. Miroslav Rosina
 4. Ing. Dušan Števek

Darina Zajacová