Oznam pre pedagógov

Vedenie triednej knihy v základnej škole, základnej umeleckej škole, špeciálnej základnej škole a strednej škole

  • Termín od 16.marca 2020 do 29. marca 2020 sa navrhuje zapisovať nasledovný text:
     „Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.“
  • Termín od 30. marca 2020 do odvolania sa navrhuje zapisovať nasledovný text:
    „Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.“

Odporúčame do triednej knihy v časti Poznámka uviesť, že vyučovanie prebiehalo podľa správy jednotlivých predmetových komisií alebo správy metodického združenia. Následne každé PK a MZ urobí stručnú správu o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach alebo predmetoch.

Alena Hlavajová

zástupkyňa riaditeľa školy