Oznam!

Od 20. mája 2019 p. uč. Bačová vyučuje.

Prosíme všetkých žiakov, aby sa zúčastnili vyučovania podľa normálneho rozvrhu hodín.

P. Kučka, riaditeľ školy