Oznam pre žiakov p. uč. Bačovej

Počas neprítomnosti pani učiteľky Bačovej bude zabezpečené zastupovanie následne:

Hra na flaute:

  • Pani učiteľka Zuzana Suchánková – podľa dohody s ňou. Kontakt: 0917 380 408

Hudobná náuka:

  • 1. ročník obidve skupiny spolu – utorok o 12:45 – p. riaditeľ Peter Kučka
  • 2. ročník obidve skupiny spolu – štvrtok o 14:05 – Mgr. Mária Bistárová
  • 3. ročník obidve skupiny spolu – stredu o 14:25 – Mgr. Mária Bistárová