ROZVRH HN 2. polrok Nižná

ROZVRH HODÍN
Hudobná náuka
Školský rok 2018/2019, 2. polrok
Vyučujúci: Mgr. Bohuslav Kortman, Katarína Bačová

PHV A  PONDELOK  12:40 – 13:25  B. Kortman
1   Chrenková Sofia
2   Jandura Erik
3   Janščová Linda
4   Kolenová Ella
5   Kristofčák Martin
6   Kubošová Slávka
7   Pavčová Natali
8   Putško Maroš
9   Rentková Patrícia
10 Vraštiaková Tamara
11 Zaťková Sofia
12 Žuffová Tatiana

PHV B  ŠTVRTOK  13:25 – 14:10  B. Kortman
1   Butková Petra
2   Domiňáková Zoe
3   Holubčíková Kristína
4   Horvát Eszter
5   Krúpová Soňa
6   Marušťáková Zuzana
7   Sroková Linda
8   Štefanová Ela Mária
9   Šurinová Hana
10 Tuková Ráchel Mária
11 Žáková Nela

1. ročník, 1.A      UTOROK     12:45 – 13:30   K. Bačová
1. ročník, 1.B      UTOROK     13:30 – 14:15   K. Bačová
2. ročník, 2.A      STREDA     13:15 – 14:00   K. Bačová
2. ročník, 2.B      ŠTVRTOK   14:45 – 15:30  K. Bačová
3. ročník, 3.A      STREDA     14:00 – 14:45  K. Bačová
3. ročník, 3.B       ŠTVRTOK  15:30 – 16:15   K. Bačová
4. ročník               UTOROK   14:15 – 15:00   B. Kortman
1. ročník, 2. časť  UTOROK   15:25 – 16:35  B. Kortman
2. ročník, 2. časť  UTOROK   16:35 – 17:45  B. Kortman
3. ročník, 2. časť  UTOROK   17:45 – 18:55  B. Kortman