Husľové talenty 2014

Dátum súťaže: 22. a 23. máj 2014 

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú predpísané vekové kategórie:

1.kategória: ročník 2004 a mladší
2.kategória: ročník 2002 – 2003
3.kategória: ročník 2000 – 2001
4.kategória: ročník 1995 – 1999


Účastníci súťažia v jednom kole s dvoma skladbami rôzneho charakteru (pomalá a rýchla časť)
V 2., 3. a 4. kategórii je povinná časť husľového koncertu.
Laureáti z predchádzajúcich ročníkov sa na súťaži nezúčastnia.

 

Časové limity:

1. kategória: do 6 minút
2. kategória: do 10 minút
3. kategória: do 10 minút
4.kategória: do 12 minút

 

Prosíme o dodržiavanie časových limitov!

Súťaž prebehne v priestoroch ZUŠ v Nižnej.

Bližšie informácie obdržíte po spracovaní prihlášok.

Účastnícke poplatky:

Účastnícky poplatok je pre súťažiacich 10 € a pre pedagógov korepetítorov a pozorovateľov 7 €. Účastnícky poplatok platí každý účastník festivalu.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené na súkromí za cenu 10 €/noc (vrátane raňajok). Ubytovanie je možné poskytnúť aj deň vopred.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v priestoroch školskej jedálne na ZŠ Nižná za tieto ceny:

Obed štvrtok 22. 5. 2014 3,00 €
Večera štvrtok 22. 5. 2014 2,50 €
Obed piatok 23. 5. 2014 3,00 €


Prihlásiť na súťaž sa môžete do 31. 3. 2014 výlučne v  tomto webovom formulári. 

Potvrdenie o prijatí tejto prihlášky Vám odošleme do 7 dní od jej odoslania. Ak by Vám nebolo toto potvrdenie doručené, vyplňte ju ešte raz a vyznačte „Neprišlo potvrdenie o prijatí prihlášky„. Ak chcete nahlásiť zmenu, alebo opraviť akékoľvek údaje, vyznačte „Oprava prihlášky“ 

Súčasťou prihlášky bude kópia dokladu o zaplatení poplatkov. Tú môžete buď naskenovať a poslať mailom na adresu zus@zusnizna.sk alebo poštou. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť meno a sumu.

Účasť na festivale je možné stornovať najneskôr do 30. 4. 2014 na tel.číslach 043/5381 264, 0905 387 559, alebo mailom na adrese: zus@zusnizna.sk

 

___________________________________