NOVÉ OPATRENIA COVID-19

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Toto opatrenie sa týka aj našej školy. A preto skupinové vyučovanie (hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor) vo všetkých pobočkách a vysunutých pracoviskách je dočasne do odvolania pozastavené.

Zároveň pripomíname, že individuálne vyučovanie vo všetkých pobočkách a vysunutých pracoviskách prebieha naďalej podľa dohodnutého rozvrhu hodín, alebo podľa dohody s vyučujúcim.

Peter Kučka
riaditeľ školy