OZNAM – aktualizované 28.9.2020

Napriek dištančnému vyučovaniu na ZŠsMŠ v Nižnej ktoré trvá do 2.10.2020, na našej škole prebieha vyučovanie normálne podľa dohodnutého rozvrhu hodín.

Peter Kučka, riadiťeľ ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej