Vyhľadávanie

Prihlásenie žiakov na koncert na “Deň otvorených dverí”

Koncert sa uskutoční 15. 6. 2014 na pódiu za Obecným úradom. Prihlásenie žiakov je sem: Prihláška

Prijímame nových žiakov

dancing-children-on-keyboardRiaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 19. mája  do 20. júna 2014 budú prebiehať prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

V hudobnom odbore je možné sa prihlásiť na hru na klavíri, husliach, gitare, flaute, akordeóne a na spev.

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13:00 do 16:30 hod. a pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

Kalendár

Výber z fotografií

rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image