Čarovná flauta 2016 – časový harmonogram

Súťaž Čarovná flauta 2016 bude prebiehať tri dni. Streda 23. novembra, štvrtok 24. novembra a piatok 25. novembra 2016.

Všetkých súťažiacich spolu je 74, z toho v súťaži v hre na zobcovej flaute je 30 a v hre na drevených dychových nástrojoch 44 súťažiacich. Súťažiť sa bude v abecednom poradí.

Na celú súťaž bude dohliadať odborná porota v zložení:

  • Mgr.art. Milada HriankováKonzervatórium Žilina
  • Mgr.art. Peter DrličkaKonzervatórium Bratislava
  • Mgr.art. Radoslav SolárikKonzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica
  • Mgr.art. Anton PrievalskýKonzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica
  • Mgr. Katarína Reháková – Konzervatórium Bratislava

Zároveň podotýkame, že celá súťaž sa bude prenášať naživo cez internetové vysielanie. Toto vysielanie nájdete v počas trvania súťaže na hlavnej stránke www.zusnizna.sk .

Časový harmonogram:

Streda 23.11.

príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
11:00 – 13:30 Obed
14:45 Otvorenie súťaže
15:00 1. kategória – zobcové flauty
15:30 2. kategória – zobcové flauty
16:15 3. kategória – zobcové flauty
17:00 Predpokladaný záver  prvého dňa súťaže

Štvrtok 24.11.

9:00 4. kategória – zobcové flauty
9:30 5A + 5B. kategória – zobcové flauty
11:00 –  12:15 1. kategória – DDN
11:00 – 13:30 Obed
12:15 – 13:30 Prestávka
13:30 2. kategória – DDN
14:15 3. kategória – DDN
15:30 4. kategória – DDN
16:15 Predpokladaný záver druhého súťažného dňa
18:00 Kultúrny dom v Nižnej:

  • Vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch.
  • Koncert

Piatok 25. 11.

9:00 5A.+5B kategoria – DDN
11:00 – 13:30 Obed
13:00 Vyhodnotenie súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch

 

Zoznam súťažiacich s približným časom prezentácie:

ČAROVNÁ FLAUTA 2016

STREDA 23.11.2016

Hra na zobcovej flaute
1. kategória orientačný čas
1. Barbora Barčáková SZUŠ Kláštor pod Znievom 15:00
2. Diana Becherová ZUŠ S. Stračinu, Detva 15:04
3. Oľga Gajdošová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 15:08
4. Katarína  Gostíková ZUŠ Tvrdošín 15:12
5. Marína Majerčák ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 15:16
6. Ondrej  Stuchlý ZUŠ Stará Turá 15:20
7. Viktória Škvarková ZUŠ Nová Baňa 15:24
8. Júlia Varhoľáková ZUŠ Bernolákova 26, Košice 15:28
2. kategória
1. Matej Buc ZUŠ Tvrdošín 15:45
2. Barbora Cvoligová ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná 15:49
3. Sofia Fuseková ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 15:53
4. Natália Pončáková ZUŠ Bernolákova 26, Košice 15:57
5. Hana Železníková ZUŠ Stará Turá 16:01
3. kategória
1. Ida Eštoková ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 16:15
2. Romana  Holubová ZUŠ Bernolákova 26, Košice 16:21
3. Jindřich Láznička ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 16:27
4. Ľudmila Papčová ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 16:33
5. Terézia  Reváková ZUŠ Lipany 16:39
6. Tatiana Urbanová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 16:45

ŠTVRTOK 24.11.2016

4. kategória
1. Adam  Hodolič ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 9:00
2. Lujza Kyšková ZUŠ Rajec 9:06
3. Ema  Matrtajová ZUŠ S. Stračinu, Detva 9:12
4. Soňa Mindová SZUŠ Via arto, Humenné 9:18
5A. kategória
1. Terézia Dolníková ZUŠ Bernolákova 26, Košice 9:30
2. Karolína Kovácsová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 9:40
3. Pavla Kyselicová ZUŠ L. Árvaya, Žilina 9:50
4. Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 10:00
5. Veronika Soviarová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 10:10
6. Lucia Ševčíková ZUŠ L. Árvaya, Žilina 10:20
5B. kategória
1. Stanislava Orlovská ZUŠ J.Melkoviča , Stará Ľubovňa 10:30

Hra na drevených dychových nástrojoch

1. kategória
1. Andrej Bielik SZUŠ Omšenie 11:00
2. Rebecca Brehler ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok 11:05
3. Nataša  Gašpariková ZUŠ Rajec 11:10
4. Gabika Ježíková ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok 11:15
5. Katarína  Jiříčková ZUŠ Bernolákova 26, Košice 11:20
6. Petra  Krajčová ZUŠ Piešťany 11:25
7. Anita Kučinská ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 11:30
8. Marek Maďar ZUŠ Bernolákova 26 11:35
9. Alžbeta Martinkovičová ZUŠ Rajec 11:40
10. Soňa Mindová SZUŠ Via arto, Humenné 11:45
11. Ľudmila Pomajová ZUŠ Revúca 11:50
12. Vanesa Rovenská ZUŠ Púchov 11:55
13. Karin Vozárová ZUŠ Nová Baňa 12:00
2. kategória
1. Karolína Jakubišinová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 13:30
2. Katarína Majsniarová ZUŠ Nová Baňa 13:36
3. Miriam Nemešová ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 13:42
4. Jana  Ťapajnová ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná 13:48
5. Krištof Župník ZUŠ Spojená škola, Poprad 13:54
3. kategória
1. Mário Brieška ZUŠ Nová Baňa 14:15
2. Natália Hatalová ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 14:22
3. Klára Ivančová ZUŠ Bernolákova 26, Košice 14:29
4. Diana Kubernátová ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 14:36
5. Miriam Muchová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 14:43
6. Ester Popovičová SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica 14:50
7. Timotej Škvarka ZUŠ Nová Baňa 14:57
8. Urban Šmikniar ZUŠ Nová Baňa 15:04
9. Šimon Štermenský ZUŠ Martin 15:11
4. kategória
1. Ľubomír  Bežák SZUŠ Omšenie 15:30
2. Alexandra Bučková ZUŠ M. Hemerkovej, Košice 15:38
3. Peter  Hangurbadžo ZUŠ J.Melkoviča , Stará Ľubovňa 15:46
4. Nina Mária Šátková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 15:54
5. Jakub Uhliarik ZUŠ Martin 16:02
6. Nina Uhliariková SZUŠ PIERROT, Námestovo 16:10

PIATOK 25.11.2016

5A. kategória
1. Veronika Bežová ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany 9:00
2. Terézia  Brašeňová SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica 9:10
3. Alžbeta Čupková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava 9:20
4. Dominika Forgó ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok 9:30
5. Katarína Laučíková ZUŠ Zvolen 9:40
6. Martina  Pepuchová ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok 9:50
prestávka 15 min
7. Viktor Sabol ZUŠ Bernolákova 26 10:15
8. Erik Scherer ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 10:25
9. Paulína Turisová ZUŠ Revúca 10:35
5B. kategória
1. Juraj Bublinec ZUŠ Zvolen 10:45
2. Mária  Maršalková ZUŠ Senec 10:55


Všetky časy uvedené v harmonogramoch sú len orientačné!