Absolventský koncert

V utorok 26. mája 2015 sa v koncertnej sále v našej škole uskutoční absolventský koncert. Predvedú sa na ňom títo žiaci z hudobného odboru:

  • Michaela Tekeľováklavír
  • Simeon Stas akordeón
  • Diana Orčíková husle
  • Tatiana Vavreková husle
  • Adriana Pilarčíková spev
  • Therezia Kanderková husle
  • Eliška Michalcová klavír
  • Patrícia Pilarčíková husle

Žiaci pochádzajú z tried učiteľov Petra Kučku, Miroslava  Štefana,  Moniky Madleňákovej,  Mgr. Marty Podbieľančíkovej,  Eleny Ballekovej a Mgr. Art Pavla Bažíka. Zároveň s týmto koncertom môžete vidieť aj výstavu absolventských prác žiakov z výtvarného odboru.

Srdečne Vás na túto akciu pozývame.

Be the first to comment

Leave a Reply