Plenárne rodičovské združenie

4. októbra 2018 admin 0

Vážení rodičia! Dňa 16. októbra o 16:00 sa v koncertnej sále ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej uskutoční žiacky koncert a plenárne rodičovské združenie. Srdečne Vás všetkých […]

Rozvrh hodín HN Habovka

6. septembra 2018 kortman 0

Rozvrh hodín – Hudobná náuka Habovka 2018/2019 Vyučujúca: Mgr. Eva Šimičáková PHV pondelok a  štvrtok 12:30-13:15 Hajiček Jakub Hrubošová Sofia Liová Lea Litvák Patrik Klimek […]

Čarovná flauta 2018

27. augusta 2018 admin 0

17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 21.-23. november 2018

PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV

30. mája 2018 admin 0

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 21.mája do 15.júna 2018 budú prebiehať prijímacie skúšky v týchto študijných odboroch: hudobný  […]