Prijímacie skúšky

25. mája 2017 admin 0

Oznamujeme Vám, že v dňoch 22. mája až 16. júna v čase od 13:00 do 16:30 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štúdium na našej škole.

Čarovná flauta 2017

22. mája 2017 admin 0

16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 22.-24. november 2017

Pozvánka

22. mája 2017 admin 0

Srdečne Vás Pozývame  na absolventský koncert žiakov hudobného odboru a výstavu prác absolventov  výtvarného odboru.